AKTUALITY

Vážení rodiče,

v této nepřehledné a náročné době se snažíme o zajištění provozu mateřské školy hlavně pro děti zaměstnaných rodičů.

Bohužel KHS nařídila karanténu provozním i pedagogickým pracovníkům. Proto se na vás obracím s prosbou, aby školku navštěvovaly jen děti pro které nemají rodiče hlídání.

Situace se může měnit i během dne, proto vás prosím o sledování webových stránek školy, kde jsou provozní informace ihned zveřejněny.

            Děkuji za pochopení a pevně věřím, že už brzo budeme fungovat bez omezení.

K. Rynešová
ředitelka MŠ Netolice

Zveřejněno: 20.1.2022

Jakmile budeme schopni zajistit běžný provoz ihned vás budeme informovat (budova a web školy).

VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI, PROSÍME RODIČE, ABY DENNĚ SLEDOVALI TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

INFORMACE RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na základě rozhodnutí MŠMT dnem 1.9.2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny při zápisu dítěte do ZŠ a při vyřizování žádosti o odklad školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.4.2022 do 30.4.2022 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesný termín zápisu bude zveřejněn na stránkách Základní školy Netolice

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně zralé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 – NEJPOZDĚJI DO 30.4.2021, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

TZN., ŽE K ZÁPISU UŽ JE NUTNÉ MÍT VYŠETŘENÍ Z PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A DOPORUČENÍ PEDIATRA.

Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme rodičům, (kterým bylo doporučeno, nebo sami uvažují o vyšetření v PPP), aby se včas na toto vyšetření objednali.

Kontakt na Pedagogicko-psychologické pracoviště:

PPP pracoviště České Budějovice

objednání telefonicky či osobně              387 927 153,            387 927 154

PPP pracoviště Prachatice

objednání telefonicky či osobně               388 313 519,             777 897 109

Veškeré potřebné informace získáte na stránkách www.pppcb.cz

 

Zájemci o potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ pro účely uplatnění slevy na dani.

V šatně je tiskopis, který po vyplnění a vrácení zpět p. učitelce bude potvrzen (výše úhrady) a předán zákonnému zástupci.

 

V Netolicích dne 6.1. 2022

Milí rodiče, prarodiče
a milí kamarádi, kteří s námi teď ve školce nejste
Doba „covidová“ nepřeje společnému setkávání a tradičním besídkám, které byly dříve neodmyslitelnou součástí adventního času v mateřské škole.
Děti si pro Vás ale i přesto připravily malé vánoční překvapení, které najdete ZDE: https://youtu.be/…Tok
Přejeme Vám ty nejkrásnější vánoční svátky a do nového roku hlavně zdraví a pohodu
Kolektiv MŠ Netolice

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 NAJDETE ZDE – ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ 2021-2022.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ V LISTINNÉ PODOBĚ SI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PŘIJATÝCH DĚTÍ MOHOU VYZVEDNOUT V ŘEDITELNĚ MŠ.

VÁŽENÍ RODIČE,

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ AKTIVOVANÝ INTERNETOVÝ PŘÍSTUP DO APLIKACE  iŠKOLIČKA NA WWW.HRAJEME-SI.CZ. JEDNÁ SE O APLIKACI, VE KTERÉ SI MŮŽETE SPOLU SE SVÝMI DĚTMI HRÁT A OBOHACOVAT TAK JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE ZÁJEM O TENTO PŘÍSTUP STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT NA EMAILU skolkanetolice@seznam.cz nebo sjmsnetolice@seznam.cz NEBO NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH 724700687 NEBO 728550031.

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE IŠKOLIČKA:

APLIKACI MOJE IŠKOLIČKA ZOBRAZUJETE POMOCÍ PROHLÍŽEČE CHROME PO PŘIHLÁŠENÍ NA STRÁNKÁCH WWW.HRAJEME-SI.CZ.  NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM JINÝ PROHLÍŽEČ.

APLIKACI MŮŽETE POUŽÍVAT NA POČÍTAČÍCH I TABLETECH V OPERAČNÍM SYSTÉMU WIN7,8 A 10, ANDROID I IOS. VE VŠECH TĚCHTO OS, ALE VÝHRADNĚ PŘES PROHLÍŽEČ CHROME. POKUD CHROME NEMÁTE, MUSÍTE TENTO PROHLÍŽEČ NAINSTALOVAT. APLIKACE NEBĚŽÍ NA STARÝCH SYSTÉMECH XP A VISTA.

POSTUP: 1. SPUSŤTE CHROME A VSTUPTE NA WWW.HRAJEME-SI.CZ 2. PŘIHLASTE SE POMOCÍ IKONY VPRAVO NAHOŘE, ZADEJTE PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A HESLO 3. POTÉ SE DÁ DO APLIKACE IŠKOLIČKA VSTOUPIT VÍCE ZPŮSOBY, NAPŘ. V HORNÍM MENU ZVOLTE ODDÍL „IŠKOLIČKA“ A PO NAČTENÍ STRÁNKY PAK POMOCÍ RŮŽOVÉHO TLAČÍTKA VSTUPTE DO APLIKACE MOJE IŠKOLIČKA 4. APLIKACE SE PO CHVÍLI NAČTE (V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI PŘIPOJENÍ) A ZOBRAZÍ SE VÁM DLAŽDICE APLIKACE. UVNITŘ PRVNÍ (MODRÉ) DLAŽDICE NAJDETE KONKRÉTNÍ PŘÍSTUPNÉ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY 5. PO VSTUPU DO JAKÉHOKOLIV PROGRAMU PŘEPNĚTE ZOBRAZENÍ DO REŽIMU CELÉ OBRAZOVKY POMOCÍ BLIKAJÍCÍHO ČERVENÉHO TLAČÍTKA (NEPLATÍ PRO IOS, KTERÝ REŽIM CELÉ OBRAZOVKY PŘES PROHLÍŽEČ NEPODPORUJE) 6. UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO JE PRO VŠECHNY SPOLEČNÉ, PROTO PROSÍM NEMĚŇTE TYTO ÚDAJE V ZÁKAZNICKÉM PROFILU A NEPŘEDÁVEJTE JE NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM 7. ABY BYL VSTUP DO IŠKOLIČKY PRO VÁS JEDNODUŠŠÍ, JE MOŽNÉ APLIKACE ULOŽIT JAKO ZÁSTUPCE STRÁNKY NA PLOCHU PRO RYCHLÝ PŘÍSTUP, POPŘÍPADĚ I NAINSTALOVAT. POSTUP JAK NA TO A I DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V MANUÁLU IŠKOLIČKY (www.hrajeme-si.cz/upload/manualiskolicka/index.html) 8. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NA CHOD APLIKACE KONTAKTUJTE PODPORU NA E-MAILU prikryl@hrajeme-si.cz.

KAROLÍNA RYNEŠOVÁ

OZNAMUJEME, ŽE OD 1.2. 2021 JE OPĚT POVINNOST ODHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE NEJPOZDĚJI DO 7,00 HODIN RÁNO. POKUD TAK NEUČINÍTE BUDE DÍTĚTI OBĚD AUTOMATICKY ÚČTOVÁN. OBĚD JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT V DOBĚ OD 11,00 – 11,30 HODIN V KUCHYNI (NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD JE POUZE PRVNÍ DEN NEMOCI).

Vzhledem k epidemiologické situaci

prosíme rodiče o dodržování hygienických podmínek

DEZINFEKCE RUKOU A ZAKRYTÁ ÚSTA

Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA ŠKOLSTVÍ ROK 2019 NA ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU „POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO PODMÍNKY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ NETOLICE“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SDO/OEZI/050/19, REG. Č. 414-01-018

Projekt MŠ Netolice – šablony je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na činnost školního asistenta a na realizaci projektové dne v MŠ.

 

Projekt MŠ Netolice – šablony je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší personální podporu v MŠ Netolice, působení školního asistenta.

MŠ NETOLICE ŠABLONY ŠA