AKTUALITY

INFORMACE K PROVOZU MŠ

Od pondělí 10.5. 2021 bude MŠ otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Prosíme rodiče o dodržování hygienických podmínek – desinfekce rukou a zakrytá ústa.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu do mateřské školy, proto bych vás ráda informovala, co je potřeba pro řádné přijetí Vašeho dítěte. Pod následujícími odkazy najdete veškeré informace.

INFORMACE K ZÁPISU

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Netolice 

Žádost o přijetí a evidenční list

Karolína Rynešová, ředitelka MŠ Netolice

V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN

OD 12.7. 2021 – 6.8. 2021

Dětem, které budou mateřskou školu navštěvovat se poplatek snižuje.

Děti, které mateřskou školu navštěvovat nebudou, jsou od poplatku osvobozeny.

V Netolicích, dne 26.4.2021

K. Rynešová
ředitelka MŠ

 

odkaz na dětské skupiny www.dsmpsv.cz

 

Pod následujícím odkazem najdete informace k návratu dětí do MŠ pro které je předškolní vzdělávání povinné –

 PROVOZ MŠ od 12.4.2021. 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

koronavirus-vykricnik
Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 11. dubna 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
 • žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
 • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

 

Milí rodiče,
distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace. Chápeme, že když máte doma školáka, je už i tak distanční výuka dost složitá….navíc ještě třeba sladit s „home office“  nebo péčí o mladšího sourozence. Necháme tedy na Vašem uvážení, kolik „úkolů“ děti splní. Budeme rády, pokud nám pošlete emailem zpětnou vazbu (fotografii, vypracovaný pracovní list, nahrávku…).
Všechny připravené úkoly a náměty naleznete v sekci ÚKOLY a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z Školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima pod Peklíčkem je nám prima.
Vypracované úkoly dětem schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. Toto se týká dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání, samozřejmě budeme rády, pokud úkoly přinesou i děti mladší.
Pokud některý z rodičů nemá možnost tisku, nahlaste tuto skutečnost co nejdříve na email: skolkanetolice@seznam.cz nebo na tel. 728 550 031. Budete informováni zpět o možnosti vyzvedávání si vytisknutých materiálů v mateřské škole.
Všem přeji pevné zdraví a brzký návrat do školky
Karolína Rynešová, ředitelka MŠ Netolice

OŠETŘOVNÉ – informace o ošetřovném pod tímto odkazem: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

VÁŽENÍ RODIČE,

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ AKTIVOVANÝ INTERNETOVÝ PŘÍSTUP DO APLIKACE  iŠKOLIČKA NA WWW.HRAJEME-SI.CZ. JEDNÁ SE O APLIKACI, VE KTERÉ SI MŮŽETE SPOLU SE SVÝMI DĚTMI HRÁT A OBOHACOVAT TAK JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE ZÁJEM O TENTO PŘÍSTUP STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT NA EMAILU skolkanetolice@seznam.cz nebo sjmsnetolice@seznam.cz NEBO NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH 724700687 NEBO 728550031.

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE IŠKOLIČKA:

APLIKACI MOJE IŠKOLIČKA ZOBRAZUJETE POMOCÍ PROHLÍŽEČE CHROME PO PŘIHLÁŠENÍ NA STRÁNKÁCH WWW.HRAJEME-SI.CZ.  NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM JINÝ PROHLÍŽEČ.

APLIKACI MŮŽETE POUŽÍVAT NA POČÍTAČÍCH I TABLETECH V OPERAČNÍM SYSTÉMU WIN7,8 A 10, ANDROID I IOS. VE VŠECH TĚCHTO OS, ALE VÝHRADNĚ PŘES PROHLÍŽEČ CHROME. POKUD CHROME NEMÁTE, MUSÍTE TENTO PROHLÍŽEČ NAINSTALOVAT. APLIKACE NEBĚŽÍ NA STARÝCH SYSTÉMECH XP A VISTA.

POSTUP:
1. SPUSŤTE CHROME A VSTUPTE NA WWW.HRAJEME-SI.CZ
2. PŘIHLASTE SE POMOCÍ IKONY VPRAVO NAHOŘE, ZADEJTE PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A HESLO
3. POTÉ SE DÁ DO APLIKACE IŠKOLIČKA VSTOUPIT VÍCE ZPŮSOBY, NAPŘ. V HORNÍM MENU ZVOLTE ODDÍL „IŠKOLIČKA“ A PO NAČTENÍ STRÁNKY PAK POMOCÍ RŮŽOVÉHO TLAČÍTKA VSTUPTE DO APLIKACE MOJE IŠKOLIČKA
4. APLIKACE SE PO CHVÍLI NAČTE (V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI PŘIPOJENÍ) A ZOBRAZÍ SE VÁM DLAŽDICE APLIKACE. UVNITŘ PRVNÍ (MODRÉ) DLAŽDICE NAJDETE KONKRÉTNÍ PŘÍSTUPNÉ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
5. PO VSTUPU DO JAKÉHOKOLIV PROGRAMU PŘEPNĚTE ZOBRAZENÍ DO REŽIMU CELÉ OBRAZOVKY POMOCÍ BLIKAJÍCÍHO ČERVENÉHO TLAČÍTKA (NEPLATÍ PRO IOS, KTERÝ REŽIM CELÉ OBRAZOVKY PŘES PROHLÍŽEČ NEPODPORUJE)
6. UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO JE PRO VŠECHNY SPOLEČNÉ, PROTO PROSÍM NEMĚŇTE TYTO ÚDAJE V ZÁKAZNICKÉM PROFILU A NEPŘEDÁVEJTE JE NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM
7. ABY BYL VSTUP DO IŠKOLIČKY PRO VÁS JEDNODUŠŠÍ, JE MOŽNÉ APLIKACE ULOŽIT JAKO ZÁSTUPCE STRÁNKY NA PLOCHU PRO RYCHLÝ PŘÍSTUP, POPŘÍPADĚ I NAINSTALOVAT. POSTUP JAK NA TO A I DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V MANUÁLU IŠKOLIČKY (www.hrajeme-si.cz/upload/manualiskolicka/index.html)
8. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NA CHOD APLIKACE KONTAKTUJTE PODPORU NA E-MAILU prikryl@hrajeme-si.cz.

KAROLÍNA RYNEŠOVÁ

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ  SITUACI VÁS PROSÍM O DENNÍ KONTROLU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK.

POKUD BY MUSELO DOJÍT K OPĚTOVNÉMU UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, JE TO ZDE IHNED ZVEŘEJNĚNO.

 

V NETOLICÍCH DNE 18.2.2021

RYNEŠOVÁ K.

OD POLOLETÍ LETOŠNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU BUDOU NAŠI PŘEDŠKOLÁCI KAŽDÝ ČTVRTEK DOSTÁVAT DOMÁCÍ ÚKOL. VYPRACOVANÝ ÚKOL STAČÍ ODEVZDAT V PONDĚLÍ V DALŠÍM TÝDNU. ZA VYPRACOVANÝ ÚKOL DOSTANE PŘEDŠKOLÁK ODMĚNU 🙂 .

 

OZNAMUJEME, ŽE OD 1.2. 2021 JE OPĚT POVINNOST ODHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE NEJPOZDĚJI DO 7,00 HODIN RÁNO. POKUD TAK NEUČINÍTE BUDE DÍTĚTI OBĚD AUTOMATICKY ÚČTOVÁN. OBĚD JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT V DOBĚ OD 11,00 – 11,30 HODIN V KUCHYNI (NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD JE POUZE PRVNÍ DEN NEMOCI).

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci

prosíme rodiče o dodržování hygienických podmínek

DEZINFEKCE RUKOU A ZAKRYTÁ ÚSTA

ZÁJEMCI O POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI. 
V ŠATNĚ JE TISKOPIS, KTERÝ PO VYPLNĚNÍ A VRÁCENÍ ZPĚT P. UČITELCE VÁM BUDE POTVRZEN A PŘEDÁN.
TISKOPIS SI MŮŽETE ROVNĚŽ STÁHNOUT ZDE – POTVRZENÍ – ODPOČET.
TISKOPIS MŮŽE BÝT VYSTAVEN JEN JEDNOU.
V NETOLICÍCH DNE 15.1.2021

POKYNY Z KHS PRACHATICE PROSÍM ČTĚTE POD ODKAZEM:

MŠ Netolice – prosinec

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

VZHLEDEM K POTVRZENÉ NÁKAZE NEMOCI COVID-19 A NA DOPORUČENÍ

KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JE

MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA DO 3.1. 2021

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY BYLO PROJEDNÁNO SE ZŘIZOVATELEM.

VEŠKERÉ INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

BUDOU NA www.msnetolice.cz 

OZNÁMENÍ

V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
OD 24.12. 2020 DO 3.1. 2021
BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.
ZA VŠECHNY ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁM PŘEJI PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH.
                                                                                                                                             KAROLÍNA RYNEŠOVÁ

Fotografie z plnění listopadových úkolů si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách v sekci Fotky – společné akce.

Vážení rodiče,

vzhledem k stále se zhoršující epidemiologické situaci a Nařízení vlády o prodloužení nouzového stavu do 20.listopadu 2020 si Vás dovoluji požádat o zvážení nutnosti docházky Vašich dětí do mateřské školy. Primárně se snažíme o zajištění provozu mateřské školy pro děti zaměstnaných rodičů.

Děkuji Vám za pochopení.

Karolína Rynešová

2.11.2020

 

V SOBOTU 31.10.2020 PROBĚHLA V NAŠÍ MŠ DEZINFEKCE VŠECH BUDOV.
PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ NETOLICKÝM HASIČŮM. TI SE POSTARALI O DEZINFEKCI MŠ POMOCÍ OZÓNOVÉHO GENERÁTORU BLACK 3000, KTERÝ ZBAVÍ PROSTŘEDÍ VIRŮ, BAKTERIÍ A DALŠÍCH MIKROORGANISMŮ, ZÁPACHU ČI TĚKAVÝCH CHEMIKÁLIÍ VE VZDUCHU. TENTO PŘÍSTROJ ZAKOUPILO MĚSTO NETOLICE.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TÉTO AKCI PODÍLELI.

 

 

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás oslovit v této náročné době s aktuálními informacemi týkajícími se naší mateřské školy.

Vzhledem k tomu, že všechna doporučení Ministerstva školství, zdravotnictví a Krajské hygienické stanice směřují k omezování sociálních kontaktů, rozhodla jsem se všechny plánované akce školy (včetně screeningového vyšetření zraku) ZRUŠIT. Částka, kterou jste uhradili za toto vyšetření, Vám bude vrácena.

Jakmile se situace uklidní a vrátí k normálu, připravované akce budou uskutečněny.

Dále Vás chci poprosit o sledování webových stránek školy www.msnetolice.cz, kde Vás budeme informovat o aktuální situaci ve školce.

Velmi děkuji za pochopení vzájemnou pomoc při zvládání této nelehké situace.

Karolína Rynešová

V Netolicích, 15.10. 2020

VSTUP DO BUDOVY MŠ JE POVOLEN JEN SE ZAKRYTÝMI ÚSTY.

ZÁROVEŇ PROSÍME RODIČE, ABY PŘED VSTUPEM DO MŠ VŽDY POUŽILI DEZINFEKCI.

FINANČNÍ NORMA STRAVNÉHO PLATNÁ OD 1.9. 2020

Z důvodu zdražování potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravného. Činíme tak na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školní stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou v příloze č. 2 stanoveny finanční limity pro nákup potravin podle věkových skupin strávníků.

Děti od 3 do 6 let věku 

přesnídávka  9,- Kč

oběd  19,- Kč

svačina  9,- Kč

Celkem celodenní stravné 37,- Kč

Děti, které v daném roce dovrší 7 let

přesnídávka  9,- Kč

oběd  21,- Kč

svačina  9,- Kč

Celkem celodenní stravné  39,- Kč

INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH ŠKOLÁČKŮ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ADAPTAČNÍ PROGRAM MŠ

POPRVÉ V MŠ

Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA ŠKOLSTVÍ ROK 2019 NA ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU „POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO PODMÍNKY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ NETOLICE“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SDO/OEZI/050/19, REG. Č. 414-01-018

Projekt MŠ Netolice – šablony je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší personální podporu v MŠ Netolice, působení školního asistenta.

MŠ NETOLICE ŠABLONY ŠA