AKTUALITY

FINANČNÍ NORMA STRAVNÉHO PLATNÁ OD 1.9. 2020

Z důvodu zdražování potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravného. Činíme tak na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školní stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou v příloze č. 2 stanoveny finanční limity pro nákup potravin podle věkových skupin strávníků.

Děti od 3 do 6 let věku 

přesnídávka  9,- Kč

oběd  19,- Kč

svačina  9,- Kč

Celkem celodenní stravné 37,- Kč

Děti, které v daném roce dovrší 7 let

přesnídávka  9,- Kč

oběd  21,- Kč

svačina  9,- Kč

Celkem celodenní stravné  39,- Kč

VÁŽENÍ RODIČE,

NABÍZÍME MOŽNOST LOGOPEDICKÉ DEPISTÁŽE.

JEDNÁ SE O ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ ŘEČI DÍTĚTE, SOUČÁSTÍ JE ZKOUŠKA FONEMATICKÉHO SLUCHU, CELKOVÁ OBRATNOST MLUVIDEL, ROZSAH SLOVNÍ ZÁSOBY A ARTIKULACE HLÁSEK.

VYŠETŘENÍ PROVEDE SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA MGR. LEONA ČERVÍKOVÁ ZE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE LOGOPEDICKÉ V TÝNĚ NAD VLTAVOU.

VYŠETŘENÍ NENÍ POVINNÉ, POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM NECHAT VAŠE DÍTĚ VYŠETŘIT, VYZVEDNĚTE SI VE TŘÍDĚ FORMULÁŘ „SOUHLASU S VYŠETŘENÍM“.

TERMÍN VYŠETŘENÍ JE 22.9. 2020

RODIČE OBDRŽÍ PÍSEMNÝ ZÁZNAM O PROVEDENÉ DEPISTÁŽI.

VÁŽENÍ RODIČE,

POKUD MÁTE ZÁJEM O VYŠETŘENÍ ZRAKU VAŠICH DĚTÍ POMOCÍ SPECIÁLNÍ DIAGNOSTICKÉ VIDEOKAMERY SPOLEČNOSTÍ PRIMA VIZUS, PŘIHLAŠTE SE, PROSÍM, DO 25.9. 2020 U PANÍ UČITELKY.

VYŠETŘENÍ PROBĚHNE V ŘÍJNU TOHOTO ROKU.

CENA ZA VYŠETŘENÍ JE 150,- KČ

VSTUP DO BUDOVY MŠ JE POVOLEN JEN SE ZAKRYTÝMI ÚSTY.

ZÁROVEŇ PROSÍME RODIČE, ABY PŘED VSTUPEM DO MŠ VŽDY POUŽILI DEZINFEKCI.

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ HYGIENICKÉ SITUACI JSME NUCENI PLÁNOVANOU AKCI 100. VÝROČÍ ZRUŠIT !

 

U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NETOLICE VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA ŠKOLNÍ ZAHRADU MATEŘSKÉ ŠKOLY NETOLICE DNE 12.9.2020 OD 13,00 DO 17,00.

MŮŽETE SE TĚŠIT NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ, DĚTSKÝCH PRACÍ, PROHLÍDKU KRONIK A CELÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

V 15,00 UVIDÍTE POHÁDKU V PODÁNÍ  DIVADLA KOS.

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁS DNE 16.9. 2020 V 16,30 ZVE NA TŘÍDNÍ SCHŮZKU RODIČŮ DĚTÍ, PRO KTERÉ JE ŠKOLNÍ DOCHÁZKA POVINNÁ (poslední rok v MŠ).

SCHŮZKA SE USKUTEČNÍ VE TŘÍDĚ SOVIČEK.

VZHLEDEM K HAVÁRII VODOVODU BUDE PRVNÍ A DRUHÁ TŘÍDA OTEVŘENA 9.9. 2020.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU PODÁNY NA INFORMAČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZCE KONANÉ 26.8. V 16,00.

ÚPLATA ZA ŠKOLKU DLE „SMĚRNICE O ÚPLATĚ“ BUDE POKRÁCENA.

INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH ŠKOLÁČKŮ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ADAPTAČNÍ PROGRAM MŠ

POPRVÉ V MŠ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DNE 26.8. 2020 OD 14,00 HODIN NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

TENTO DEN SE BUDE ROVNĚŽ KONAT OD 16,00 INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ.

Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA ŠKOLSTVÍ ROK 2019 NA ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU „POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO PODMÍNKY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ NETOLICE“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SDO/OEZI/050/19, REG. Č. 414-01-018

Projekt MŠ Netolice – šablony je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší personální podporu v MŠ Netolice, působení školního asistenta.

MŠ NETOLICE ŠABLONY ŠA

od 4. 2. 2020

Od pololetí letošního školního roku připravuje ZUŠ Netolice pro předškolní děti pravidelné hudební kurzy. Děti zde hravou formou rozvíjejí hudební schopnosti, tj. smysl pro rytmus, tempo, pěstování rytmicko-tonální a dynamické hudební představivosti, pěvecké dovednosti a návyky. Během výuky se jasně prokázalo, že zdánlivě hudebně nenadané dítě se dokáže rychle v tomto směru rozvíjet a tak obohacovat svůj duševní život.