U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NETOLICE VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA ŠKOLNÍ ZAHRADU MATEŘSKÉ ŠKOLY NETOLICE DNE 12.9.2020 OD 12,00 DO 17,00.

MŮŽETE SE TĚŠIT NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ, DĚTSKÝCH PRACÍ, PROHLÍDKU KRONIK A CELÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DNE 26.8. 2020 OD 14,00 HODIN NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

TENTO DEN SE BUDE ROVNĚŽ KONAT INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ.

INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH ŠKOLÁČKŮ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ADAPTAČNÍ PROGRAM MŠ

POPRVÉ V MŠ

V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA NETOLICE UZAVŘENA OD 13.7. DO 26.7. 2020.

PROSÍME RODIČE, ABY SVÉ DÍTĚ K POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN PŘIHLÁSILI:

– OSOBNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

– NA TEL. ČÍSLE 728 550 031

– EMAILEM skolkanetolice@seznam.cz

DÍTĚ JE NUTNÉ PŘIHLÁSIT DO 20.5.2020 NA TEL.ČÍSLE 724 700 687 NEBO ELEKTRONICKY NA

E-MAIL skolkanetolice@seznam.cz 

PŘEČTĚTE SI PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ NETOLICE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – MŠ Netolice

Školní stravování v období od 25.5. do 31.8. 2020 proběhne dle stanoveného běžného režimu za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ. S výjimkou zrušení vyzvedávání obědů do jídlonosičů. Obědy budou nepřítomným dětem automaticky odhlášeny.

POKUD ČERPÁTE „OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 13 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ / DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ – ŠKOLY“ JE NUTNÉ NA KONCI MĚSÍCE VYPLNIT A ODEVZDAT ZAMĚSTNAVATELI „VÝKAZ PÉČE O DÍTĚ Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ“  – ODKAZ ZDE VPDUVZ – VÝKAZ

DÁLE PROSÍME RODIČE, ABY SLEDOVALI NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ NETOLICE, KDY DOJDE K OPĚTOVNÉMU OTEVŘENÍ MŠ NETOLICE, ABY NEDOŠLO K NEOPRÁVNĚNÉMU ČERPÁNÍ OŠETŘOVNÉHO.

MŠ Netolice-zápis

V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM V TÉTO DOBĚ LÉKAŘ NEPOTVRDÍ OČKOVÁNÍ, JE POTŘEBA K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ OFOTIT OČKOVACÍ PRŮKAZ.

RADA MĚSTA NETOLICE NA SVÉM MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ DNE 17.3. 2020 SCHVÁLILA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI PŘIJATÝMI VLÁDOU ČR TÝKAJÍCÍMI SE NEPŘÍZNIVÉHO VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VE VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NETOLICE, A TO ODE  DNE 18.3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY POTVRZENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE RODIČŮ, KTEŘÍ BUDOU NUCENI SE SVÝM DÍTĚTEM ZŮSTAT V DOMÁCÍ PÉČI („ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 13 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO/DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ – ŠKOLY“) KONTAKTUJTE ŘEDITELKU ŠKOLY KAROLÍNU RYNEŠOVOU NA TELEFONNÍM ČÍSLE 728550031.

DALŠÍ INFORMACE SLEDUJTE ZDE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.

ŠKOLNÉ BUDE VYBÍRÁNO PO OPĚTOVNÉM OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

INFORMACE KE KORONAVIRU

2.3. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k zdravotní situaci v ČR a okolních zemích – prosíme rodiče, kteří se vrací z dovolené z postižených oblastí, aby zvážili návrat dětí do MŠ.

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/…/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s…

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/…/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

 

    Karolína Rynešová

    ředitelka MŠ Netolice

 

 

Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA ŠKOLSTVÍ ROK 2019 NA ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU „POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO PODMÍNKY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ NETOLICE“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SDO/OEZI/050/19, REG. Č. 414-01-018

Projekt MŠ Netolice – šablony je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší personální podporu v MŠ Netolice, působení školního asistenta.

MŠ NETOLICE ŠABLONY ŠA

od 4. 2. 2020

Od pololetí letošního školního roku připravuje ZUŠ Netolice pro předškolní děti pravidelné hudební kurzy. Děti zde hravou formou rozvíjejí hudební schopnosti, tj. smysl pro rytmus, tempo, pěstování rytmicko-tonální a dynamické hudební představivosti, pěvecké dovednosti a návyky. Během výuky se jasně prokázalo, že zdánlivě hudebně nenadané dítě se dokáže rychle v tomto směru rozvíjet a tak obohacovat svůj duševní život.

AKTUALITY