4. třída – Sovičky

Home / 4. třída – Sovičky

4. třída – Sovičky

My jsme chytré dětičky, říkáme si Sovičky.
Každý z nás vám klidně poví, jaká je ta třída soví.
Máme tady plno hraček, nechybí nám ani vláček.
V zahradě si pohrajeme, vycházkou se zahřejeme.
Učíme se na svět dívat, cvičit, kreslit, stavět, zpívat.
Známe čísla, kytičky, zvířátka i barvičky.
Dobře se tu najíme,  po obědě vyspíme.
Od pondělí do pátku, posloucháme pohádku.
Všechno tady zvládnem lehce,  domů se nám ani nechce.
Chodíme do školky rádi, stali se z nás kamarádi.
Do sovičkové třídy nás chodí 28 dětí – 13 dívek a 15 chlapců ve věku
 5-6 (7) let. Věnují se nám paní ředitelka Bc. Karolína Rynešová a paní učitelky Jarmila Michalová a Věra Raušerová.
Do pestré nabídky her a činností Soviček zařazujeme v rámci předškolní přípravy i úkoly z pracovních tématických listů.
Těmito úkoly rozvíjíme:
  • grafomotoriku
  • myšlení
  • matematické představy
  • prostorovou orientaci
  • zrakovou paměť a rozlišování tvarů
  • všeobecné znalosti

Snažíme se  pracovat samostatně a zadaný úkol dokončit. Všechny pracovní listy vystavujeme na nástěnce v šatně.

Od 2. pololetí školního roku navštěvujeme v Základní umělecké škole Netolice pravidelné kurzy hudební výchovy pro předškolní děti vedené paní O. Kazdovou. Zde hravou formou rozvíjíme naše hudební schopnosti (smysl pro rytmus, tempo, pěstování rytmicko-melodické, tonální a dynamické hudební představivosti, pěvecké dovednosti a návyky). Během výuky se jasně prokázalo, že i zdánlivě hudebně nenadané dítě se dokáže rychle v tomto směru rozvíjet, a tak obohacovat a zušlechťovat svůj duševní život.