Akce

Home / Akce

OSTATNÍ AKCE

PŘEDŠKOLÁCI NAVŠTÍVÍ DĚTSKÉ CENTRUM ŠUMAVOUS VE VIMPERKU.

9.4. 2020 V 10,00 HODIN SE NÁM PŘIJEDOU UKÁZAT DRAVCI. DĚTI SE DOZVÍ INFORMACE O ŽIVOTĚ DRAVCŮ A MOHOU SI ZBLÍZKA PROHLÉDNOUT A POHLADIT NĚKTERÉ Z NICH.

60,- Kč

PŘIJĎTE SI VYROBIT VELIKONOČNÍ DEKORACI A STRÁVIT PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE V NAŠÍ ŠKOLCE.

DĚTI SE ZÚČASTNÍ VÝUKOVÉHO EKOLOGICKÉHO PROGRAMU.

V 10,30 HODIN

ZDARMA

ZRUŠENO

LITERÁRNÍ BESEDA SE SPISOVATELKOU MICHAELOU FIŠAROVOU A HERCEM MIROSLAVEM REILEM

KDE – ZUŠ NETOLICE

KDY – 8,00 hod.

Jedná se o cca hodinový blok, při kterém spisovatelka interaktivním způsobem představí sebe, svoji tvorbu a zaměří se speciálně na prezentovanou knihu a v ní probíraná témata.

Z kníže jsou vybrané a zpracované ukázky, které dramaticky doplňuje doprovod paní spisovatelky, profesionální herec Miroslav Reil.

Beseda je hrazena MAS ŠUMAVSKO.

PŘIJĎTE SI S VAŠIMI DĚTMI ZAHRÁT A VYZKOUŠET DESKOVÉ HRY, KTERÉ MÁME VE ŠKOLCE.

10.12. 2019 ve 14,00 hodin zazpívají a zarecitují děti ze čtvrté třídy seniorům v ZUŠ v Netolicích.

10.12. 2019 v 9,30 vystoupí děti ze čtvrté třídy se svým vánočním pásmem v Domově pro seniory Pohoda .

I k nám do školky přijde se svou nadílkou Mikuláš, anděl a čertík.

Děti ze třetí a čtvrté třídy si pro Vás připravily pásmo básniček a písniček, které Vám předvedou v sále ZUŠ Netolice v úterý 3.12. 2019 v 16,30 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

Vážení rodiče,

nabízíme možnost logopedické depistáže v naší školce. Jedná se o orientační vyšetření řeči dětí, součástí je zkouška fonematického sluchu, celková obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby a artikulace hlásek.

Vyšetření provede speciální pedagožka Mgr. Leona Červíková ze Speciálně pedagogického centra  při Základní škole logopedické v Týně nad Vltavou.

Vyšetření není povinné, pokud budete mít zájem nechat Vaše dítě vyšetřit, vyzvedněte si ve třídě formulář souhlasu s vyšetřením.

Rodiče obdrží písemný záznam o provedené depistáži.

EDUKAČNÍ PROGRAM Z PROJEKTU – „LABORATOŘ NA KOLEČKÁCH“

„ŽIVOT BROUČKA“ – DĚTI BUDOU MÍT MOŽNOST VYZKOUŠET SI BINOKULÁRNÍ, DIGITÁLNÍ MIKROSKOPY, LUPY A STEREOLUPY

TENTO PROGRAM JE PLNĚ HRAZEN SPOL. MAS ŠUMAVSKO

5.11. proběhne vánoční fotografování.

Cena  celé sady činí 250,- Kč.

V PÁTEK 1.11. NÁS V NAŠÍ ŠKOLCE ČEKÁ STRAŠIDELNÝ REJ.

DĚTI SI MOHOU PŘINÉST MASKY.

17.10. V 16 HODIN ZVEME RODIČE S DĚTMI DO NAŠÍ ŠKOLKY NA PODZIMNÍ TVOŘENÍ.

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ.

JELIKOŽ VYŠETŘENÍ NENÍ HRAZENO ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI, POPLATEK ZA TOTO VYŠETŘENÍ ČINÍ 150,- Kč.

DNE 19.9. VE 13 HODIN PŮJDOU NAŠI PŘEDŠKOLÁCI PŘIVÍTAT BÁSNIČKAMI A PÍSNIČKAMI NOVÉ OBČÁNKY NETOLIC.

Ředitelka Mateřské školy Netolice Vás zve na TŘÍDNÍ SCHŮZKU RODIČŮ DĚTÍ, PRO KTERÉ JE ŠKOLNÍ DOCHÁZKA POVINNÁ (poslední školní rok v MŠ).

Dne: 12.9. 2019 

v 16,30 hodin

Setkání se uskuteční ve třídě SOVIČEK.

DĚTI ZE TŘETÍ A ČTVRTÉ TŘÍDY NAVŠTÍVÍ ZDRAVOTNÍ SESTRA S VÝUKOVÝM PROGRAMEM „JAK POMOCI KAMARÁDOVI“.

PROSÍME O ZAPLACENÍ 50,- Kč.

DIVADLA

Divadlo Šimona Pečenky v naší školce zahraje interaktivní divadelní představení, které zábavnou formou představuje nástrahy silničního provozu.

24.2. v 10,00 nám přijede zahrát divadlo z Bedny svou pohádku „Jak zima zaspala“

50,- Kč

7. ledna v 9,30 nám divadlo Dokola zahraje pohádku ze své produkce.

DIVADLO „KAŠPÁREK“ DĚTEM VE ŠKOLCE ZAHRAJE POHÁDKU „VLOČKA SNĚHULKA“.

45,- KČ

V SÁLE ZUŠ NETOLICE NÁM DIVADLO PRAHA ZAHRAJE HUDEBNÍ A CESTOPISNÝ PŘÍBĚH „OSKÁREK NA CESTÁCH“.

60,- KČ

V 9,30 NAŠÍ ŠKOLKU NAVŠTÍVÍ DIVADLO OKÝNKO SE SVOJÍ POHÁDKOU „JAK SE USPÁVÁ PŘÍRODA“.

45,- KČ